Regulamin Opinii

Regulamin dotyczy opinii na temat produktów trychologicznych sprzedawanych w sklepie internetowym pod adresem agatasuska.pl/sklep przez podmiot: DT Barbara Suska, ul. Śliska 12, 20-415 Lublin, NIP: 9461569122. 

Wszystkie opinie publikowane na mojej stronie pochodzą od klientów, którzy korzystali z moich produktów lub je nabyli. 

Sklep nie ma możliwości automatycznego publikowania opinii. Opinie pochodzą z wiadomości prywatnych przesłanych przez użytkowników produktów przez portal instagram, z komentarzy pod postami dotyczącymi produktów na portalu instagram lub od pacjentów gabinetu Hair&Skin Therapy w Warszawie. Nie weryfikuję opinii po numerze zamówienia ani tożsamości klienta, jednak rozmowa na temat produktu pozwala zweryfikować, czy nabywca rzeczywiście go nabył i stosował. Często pomagam dobierać produkty ze sklepu internetowego zainteresowanym osobom, które niejednokrotnie później wysyłają mi wiadomości z opiniami na ich temat, co również traktuję jako potwierdzenie nabycia ich u mnie w sklepie.

Opinie publikowane są wybiórczo, nie wstawiam wszystkich opinii, które otrzymałam na strony produktów w sklepie internetowym. Sama decyduję, czy otrzymaną opinię chcę wykorzystać do publikacji.

Nie przewiduję żadnych gratyfikacji, zwłaszcza rabatów, w zamian za opinię, ani nie płacę za wystawienie opinii.

Jeżeli uważasz, że którakolwiek opinia zamieszczona na mojej stronie jest nierzetelna, niewiarygodna lub uzyskana w nieuczciwy sposób, prześlij wiadomość na adres sklepagatasuska@gmail.com. Każdą skargę rozpatruję w ciągu 14 dni. 

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Zastrzegam sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne. O zmianie regulaminu poinformuję poprzez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej sklepu. Zapisy brzmień przed zmianą podlegają archiwizacji.